Trang chủ: https://hn-ss6.com/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHanoiCustom2025/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ GOLDEN

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 14/04/2024 (13:00) - Open Beta: 15/04/2024 (19:00)