Trang chủ: http://muhanoixua-ss2.vn/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: VĨNH HẰNG

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 22/09/2023 (13:00) - Open Beta: 24/09/2023 (13:00)