Trang chủ: https://mu-hanoixua.vn/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Hoàng Kim

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 29/07/2023 (00:00) - Open Beta: 01/08/2023 (00:00)