Trang chủ: https://muhanoiss6.com.vn/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHaNoiClassicss6/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 5%

Alpha Test: 05/06/2024 (19:30) - Open Beta: 08/06/2024 (19:30)