Trang chủ: https://muhn.pro

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: MU Hà Nội

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 23/06/2023 (22:00) - Open Beta: 25/06/2023 (13:00)