Trang chủ: http://muhn-ss2.vn/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Phục Sinh

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 5%

Alpha Test: 14/10/2023 (13:00) - Open Beta: 15/10/2023 (13:00)