Trang chủ: https://muhanoiss6.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hồi Sinh

Loại Mu: Reset, Exp 999x, Drop 10%

Alpha Test: 15/06/2023 (13:00) - Open Beta: 18/06/2023 (13:00)