Trang chủ: http://mu-hnss2.vn/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Tranh Bá

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 01/09/2023 (13:00) - Open Beta: 03/09/2023 (13:00)