Trang chủ: http://muhanois6.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Hà Nội

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 25/08/2022 (18:00) - Open Beta: 27/08/2022 (13:00)