MU Hà Nội, Mu Mới Ra hôm nay, Mu mới ra Alpha Test

Trang chủ: https://muhn.pro

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 03/03/2023 (00:00) - Open Beta: 04/03/2023 (13:00)