Trang chủ: http://mu-hn.info/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoira2024new

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: đảo ma

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 04/06/2024 (13:00) - Open Beta: 05/06/2024 (13:00)