Trang chủ: https://mu-hanoi.us/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MEDUSA

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 15%

Alpha Test: 05/05/2023 (13:00) - Open Beta: 07/05/2023 (13:00)