Trang chủ: https://mu-hnxua.com/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muhanoii?locale=vi_VN

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Chí Tôn

Loại Mu: Reset, Exp 5000x, Drop 50%

Alpha Test: 30/04/2024 (19:00) - Open Beta: 01/05/2024 (19:00)