Trang chủ: https://muhn2003.net/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhn2003net/

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội 2

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 22/04/2024 (19:00) - Open Beta: 24/04/2024 (19:00)