Trang chủ: https://mu-hnxua.com/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muhanoii?locale=vi_VN

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Lực

Loại Mu: Reset, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 12/04/2024 (19:00) - Open Beta: 13/04/2024 (19:00)