Trang chủ: https://muhnx.org/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 07/07/2023 (13:00) - Open Beta: 09/07/2023 (13:00)