Trang chủ: http://ss6-muhanoi.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 5%

Alpha Test: 07/02/2023 (13:00) - Open Beta: 09/02/2023 (13:00)