Trang chủ: https://mu-golden.com/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugoldenss2

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Devias

Loại Mu: Reset, Exp 30x, Drop 10%

Alpha Test: 24/05/2024 (13:00) - Open Beta: 26/05/2024 (13:00)