Trang chủ: https://mugiangson.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Giang Sơn

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 01/07/2023 (15:00) - Open Beta: 02/07/2023 (13:00)