Trang chủ: http://mu-giaitri.co/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 25/10/2023 (13:00) - Open Beta: 27/10/2023 (13:00)