Trang chủ: https://mugiainhan.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: QUYỀN LỰC

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 03/03/2023 (13:00) - Open Beta: 04/03/2023 (13:00)