Trang chủ: http://mugialong.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: HẢI PHÒNG

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 08/11/2023 (01:01) - Open Beta: 09/11/2023 (18:04)