Trang chủ: http://mugamethu.co

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vinh Quang

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 22/10/2022 (13:00) - Open Beta: 24/10/2022 (13:00)