Trang chủ: http://mu-vietgold.net/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 24/10/2023 (13:00) - Open Beta: 25/10/2023 (13:00)