Trang chủ: http://mu-free.net/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Long thần

Loại Mu: Reset, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 01/11/2023 (13:00) - Open Beta: 02/11/2023 (13:00)