Trang chủ: https://mu-fpt.net/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: NORIA

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 11/11/2023 (13:00) - Open Beta: 13/11/2023 (13:00)