Trang chủ: http://mu-fpt.vn/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 24/08/2023 (13:00) - Open Beta: 26/08/2023 (13:00)