Trang chủ: https://mufpt2003.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Tình Yêu

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 26/10/2023 (13:00) - Open Beta: 27/10/2023 (19:00)