Trang chủ: http://mudungsi.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Dũng Sĩ

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 10/10/2022 (23:00) - Open Beta: 12/10/2022 (13:00)