Trang chủ: http://mudungsi.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Dũng Sĩ

Loại Mu: Reset, Exp 130x, Drop 50%

Alpha Test: 01/07/2022 (13:00) - Open Beta: 03/07/2022 (13:00)