Trang chủ: http://mu-donglao.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Đông Lào

Loại Mu: Reset, Exp 5000x, Drop 40%

Alpha Test: 08/03/2023 (19:00) - Open Beta: 10/03/2023 (19:00)