Trang chủ: http://mu-docton.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chí tôn

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 21/07/2023 (13:00) - Open Beta: 22/07/2023 (19:00)