Trang chủ: http://mu-docton.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ARENA

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 16/08/2023 (19:00) - Open Beta: 17/08/2023 (19:00)