Trang chủ: https://mudolong.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Ma

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 22/03/2023 (13:00) - Open Beta: 23/03/2023 (13:00)