Trang chủ: https://mudevuongss2.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Chí Tôn

Loại Mu: Reset, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 01/07/2023 (13:00) - Open Beta: 03/07/2023 (13:00)