Trang chủ: https://devuong.pro/

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudevuong2003

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Vương Mệnh

Loại Mu: Reset, Exp 500x, Drop 15%

Alpha Test: 28/04/2024 (10:00) - Open Beta: 29/04/2024 (13:00)