Trang chủ: https://mudevuongss2.com/

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 2 - Máy chủ: Phục Ma

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 10%

Alpha Test: 08/11/2023 (13:00) - Open Beta: 10/11/2023 (13:00)