Trang chủ: http://mudautruong.net

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Đấu Trường

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 29/08/2022 (00:00) - Open Beta: 30/08/2022 (13:00)