Trang chủ: https://mudautruong.net

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đấu Trường

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 20/12/2022 (00:00) - Open Beta: 21/12/2022 (13:00)