Trang chủ: http://mudatvietss6.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đất Việt

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 100%

Alpha Test: 02/09/2023 (13:00) - Open Beta: 03/09/2023 (13:00)