Trang chủ: https://mudaivuong.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Vương

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 21/12/2023 (19:00) - Open Beta: 23/12/2023 (13:00)