Trang chủ: https://mudaivuong.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Vương

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 07/07/2023 (00:00) - Open Beta: 08/07/2023 (13:00)