Trang chủ: http://mudaikim.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Kim

Loại Mu: Reset, Exp 130x, Drop 50%

Alpha Test: 19/07/2022 (20:00) - Open Beta: 21/07/2022 (13:00)