Trang chủ: http://mudaiduong.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Dương

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 50%

Alpha Test: 09/08/2022 (13:00) - Open Beta: 11/08/2022 (13:00)