MU Đại Dương Mới ra Free đồ Full, Đông người chơi

Trang chủ: http://mudaiduong.com

Kênh Hỗ trợ: https://www.facebook.com/GameMuOnlineSeason6FanClub

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Việt Nam

Loại Mu: Reset, Exp 120x, Drop 30%

Alpha Test: 15/05/2022 (13:00) - Open Beta: 17/05/2022 (13:00)