Trang chủ: https://mudaichien.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Chiến

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 01/06/2023 (14:00) - Open Beta: 03/06/2023 (13:00)