Trang chủ: http://mudaichienss6.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Đại Chiến

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 29/09/2022 (19:00) - Open Beta: 01/10/2022 (13:00)