Trang chủ: https://mudaichien.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Chiến

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 28/09/2023 (23:00) - Open Beta: 30/09/2023 (13:00)