MU Đại Chiến Season 6, MU ss6 mới ra hôm nay, MU Online moi ra

Trang chủ: https://mudaichien.net

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Chiến

Loại Mu: Reset, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 10/01/2023 (20:00) - Open Beta: 12/01/2023 (13:00)