Trang chủ: https://mudaichien.com

Kênh Hỗ trợ:

Phiên Bản: Season 6 - Máy chủ: Đại Chiến

Loại Mu: Reset, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 17/01/2024 (13:00) - Open Beta: 19/01/2024 (13:00)